Ανακοινώθηκαν οι Νέες Τιμές Αποζημίωσης των Αναλωσίμων Διαβήτη από τον ΕΟΠΥΥ

Οι εν λόγω τιμές αποζημίωσης θα ισχύουν κατά το απολύτως αναγκαίο μεταβατικό διάστημα, που απαιτηθεί ώστε να ισχύσει, σύμφωνα με τον ν.4472 (ΦΕΚ 74/Α/19.05.201), άρθρο 95, η τιμολόγηση με βάση τις τρεις χαμηλότερες τιμές αγοράς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την επιτυχή κατάληξη της διαπραγμάτευσης. Επισημαίνεται ότι θα ισχύει η χαμηλότερη τιμή κάθε φορά. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω τιμές είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλόμενους παρόχους και οποιαδήποτε μετακύλιση κόστους σε βάρος των ασφαλισμένων, αποτελεί παράβαση συμβατικών όρων και επισύρει τις σχετικές κυρώσεις. 

 

 νεες τιμες αναλωσιμων διαβητη

 

Η εταιρεία ATCARE με τα Αναλώσιμα διαβήτη FORA, πάντα δίπλα στο πλευρό των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη, υπόσχεται ότι με την έναρξη εφαρμογής του μέτρου, θα παρέχει τα αναλώσιμα : Ταινίες Μέτρησης, Σκαρφιστήρες - Αποστειρωμένες Βελόνες, Βελόνες Πένας Ινσουλίνης, στις νέες τιμές κάλυψης από τα ασφαλιστικά ταμεία χωρίς καμία μετακύλιση κόστους σε βάρος των ασφαλισμένων. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διαβήτη στο 2105783080.