• Για τη μέτρηση της ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ και της ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

 • Μεγάλη οθόνη και μεγάλα γράμματα

 • Μεταδίδετε εύκολα τα αποτελέσματα των μετρήσεων για την ηλεκτρονική διαχείριση των δεδομένων

 

 • Με τη δυνατότητα αναγνώρισης πολλαπλών χρηστών

 • Εύκολη και άνετη περιχειρίδα με αυτόματη διόγκωση με λειτουργία Smart Pumping Function*1

 • Διαθέσιμη και η κατάσταση λειτουργίας ιατρικών οργάνων μέτρησης Doctor Gauges Mode*2

 • Παρέχει δεδομένα σφυγμών καρδιάς για την κάθε μέτρηση

 • Ανίχνευση διαφοράς σφυγμών καρδιάς (HRV)

 

*1 : Η λειτουργία SmartPumpingFunction μπορεί να ρυθμίσει την πίεση αυτόματα σύμφωνα με την ατομική μέτρηση που βρίσκεται στη μνήμη πράγμα που θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την κόπωση και την δυσχέρεια της διόγκωσης της περιχειρίδος.
*2: Η  κατάσταση λειτουργίας ιατρικών οργάνων μέτρησης DoctorGaugesMode προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Σε αυτή τη λειτουργική κατάσταση, οι επαγγελματίες μπορεί να χρησιμοποιήσουν ένα στηθοσκόπιο και τη συσκευή FORA D30 ως ένα ψηφιακό πιεσόμετρο

 

Μέτρηση Γλυκόζης του Αίματος

 • Χρειάζεται μόνο 1,1 μl δείγματος αίματος

 • Μάθετε τα αποτελέσματά σας μέσα σε 5 δευτερόλεπτα

 • Ανίχνευση όγκου δείγματος αίματος

 • Καταγραφή πριν και μετά το γεύμα

 • Καταχώρηση ποιοτικού ελέγχου (QC)

 

Σακχαρώδης διαβήτης & Υπέρταση

Τι είναι η υπέρταση και πώς αντιμετωπίζεται

Παρακολούθηση της αρτηριακής μας πίεσης στο σπίτι

Ολοκληρώστε τη φροντίδα της υγείας σας με το σύστημα FORA Telehealth System