Ταινίες Μέτρησης Σακχάρου - Fora Comfort

foracomfortstrips


Υψηλά Πρότυπα Πιστοποίησης - Τεχνολογίες Υψηλής Ακρίβειας

 

Τα συστήματα παρακολούθησης σακχάρου FORA είναι πιστοποιημένα με το Νέο ISO 15197/2013 για να σας εξασφαλίσει υψηλότερη ακρίβεια στις μετρήσεις σας.
 
Το Νέο ISO 15197/2013 πιστοποιεί την ακρίβεια των μετρητών και ταινιών σακχάρου με πιο αυστηρά κριτήρια από ότι στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα των μετρητών σακχάρου για τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα ≥ 100 mg/dl επιτρέπεται να αποκλίνουν έως 15%  & ± 15 mg/dl για επίπεδα γλυκόζης < 100 mg/dl, σε σύγκριση με τις εργαστηριακές τιμές.
 
 
Ανώτερη Προηγμένη Τεχνολογία Απορρόφησης Advanced Superior Sip-in (ASSI) Technology

Πλεονεκτήματα:
  • Βελτιώνεται η συνολική διαδικασία και ακρίβεια της μέτρησης
  • Παρέχεται προστασία στην περιοχή αντίδρασης όπου βρίσκεται το ένζυμο
  • Διευκολύνεται η πρόσληψη του δείγματος αίματος για ταχύτερη απορρόφηση
     

 
 
Οι ταινίες μέτρησης σακχάρου Fora Comfort είναι συμβατές με τη συσκευή :
Fora Comfort V30 (με Ομιλία στα ελληνικά).

 
Οι ταινίες μέτρησης σακχάρου Fora Comfort  διατίθενται στα φαρμακεία και καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.
Κυκλοφορούν σε συσκευασίες των 50 τεμαχίων.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διαβήτη: 2105783080.