Ταινίες Μέτρησης Σακχάρου- Fora Diamond

diamondstrips


Υψηλά Πρότυπα Πιστοποίησης - Τεχνολογίες Υψηλής Ακρίβειας

 

Ταινίες με το Νέο Ένζυμο : GDH – FAD Αφυδρογονάση 
 
Χάρη στο νέο ένζυμο GDH-FAD  (Αφυδρογονάση της Γλυκόζης) που διαθέτουν οι ταινίες μέτρησης  του FORA DIAMOND GD50 , το αποτέλεσμα της μέτρησης δεν επηρεάζεται από ουσίες μη γλυκόζης, όπως το οξυγόνο, η Γαλακτόζη & Μαλτόζη , εξασφαλίζοντας έτσι υψηλής ακρίβεια & ασφάλεια σε κάθε σας μέτρηση. 

Τα συστήματα παρακολούθησης σακχάρου FORA DIAMOND είναι πιστοποιημένα με τη Νέα Πιστοποίηση ISO 15197/2013 για να σας εξασφαλίσει υψηλότερη ακρίβεια στις μετρήσεις σας.
 
 
Ανώτερη Προηγμένη Τεχνολογία Απορρόφησης Advanced Superior Sip-in (ASSI) Technology

Πλεονεκτήματα:
  • Βελτιώνεται η συνολική διαδικασία και ακρίβεια της μέτρησης
  • Παρέχεται προστασία στην περιοχή αντίδρασης όπου βρίσκεται το ένζυμο
  • Διευκολύνεται η πρόσληψη του δείγματος αίματος για ταχύτερη απορρόφηση
     

 
 
Οι ταινίες μέτρησης σακχάρου Fora Diamond είναι συμβατές με τις συσκευές :
Fora i-Diamond, Fora Diamond Μini Βluetooth , Fora Diamond Μini USB,
Fora Diamond GD50 και Fora Diamond Voice
.
 
 
Οι ταινίες μέτρησης σακχάρου Fora Diamond διατίθενται στα φαρμακεία και καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.
Κυκλοφορούν σε δύο συσκευασίες των 50 & 25 τεμαχίων.
 
                         
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το http://foracare.gr